Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Uredi vsebino
Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Domov   domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
spacer
spacer
spacer
spacer

Učenje na daljavo

Uredi vsebino
Seznam gradiv po posameznih oddelkih (razredih) za ponedeljek, 23.03.
Za prejšnji teden 16.03 - 20.03.2020 so gradiva še pod njimi.
Za 6. in 7. razred glejte posebne podstrani iz menija.

Razredna stopnja

1.a in 1.b
sre, 25.03.: vsi predmeti; Pesem ob materinskem dnevu
tor, 24.03.: vsi predmeti, TJA (1.a, 1.b)
pon, 23.03.: vsi predmeti

---
 • PIKO DINOZAVER: poslušanje e-pravljice preko spleta ali branje knjige in ilustracija pravljice,
 • PISANJE BESED Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI (že obravnavane črke),
 • ŠTEVILA DO 10 in računanje z njimi,
 • spremljanje značilnosti letnega časa POMLAD: znanilci pomladi, vreme, živali – zaželjena RISBICA,
 • GIBANJE na svežem zraku.

Učenci, ki še niso uspeli zaključiti bralne značke lahko ta čas izkoristijo za pripravo manjkajoče pravljice in/ali pesmice z ilustracijo.

TJA (angleški jezik)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

Podaljšano bivanje (1.a, 1.b)
PB (1., 2. skupina, 24.03.)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


2.a
sre, 25.03.: vsi predmeti, TJA
tor, 24.03.: vsi predmeti
pon, 23.03.: SLJ, MAT, SPO, ŠPO

---
Gradivo je dostopno na tej povezavi.


2.b
sre, 25.03.: vsi predmeti
tor, 24.03.: vsi predmeti, TJA
pon, 23.03.: klik

---
Gradivo je dostopno na tej povezavi.

Za oba 2. razreda
DOPOLNILNI POUK (2.a, 2.b) - klik

PB 3. skupina (23.03.) - Gradivo
Navodila za delo:
- Starši naj vprašajo otroke ali poznajo pravljico Grofič prašič, nato naj jih spodbujajo, da pripovedujejo o pravljici. Otroci naj si ogledajo PowerPoint,
- branje oz. poslušanje pravljice,
- obnova pravljice po sličicah, lahko pa si na osnovi sličic izmislijo svojo pravljico.


---
TJA (angleščina) - 2.a, 2.b
Gradivo je na voljo na tej povezavi.


3.a
Navodila za delo v 3.a razredu
sre, 25.03.: vsi predmeti
tor, 24.03.: vsi predmeti (razredničarka)TJA,
pon, 23.03.: vsi predmeti (klik)

PB 4. skupina: klik

---
V času, ko ne bo pouka, naj učenci utrjujejo znanje poštevanke tako, da si izdelajo pripomoček Poštevanko – sestavljanko. Naredite ga tako, da na večji trši papir ali karton, ki ste ga razdelili na 100 kvadratkov, napišete večkratnike (rezultate poštevanke). Na manjše razrezane kartončke pa napišete člene množenja. Kartončke pospravite v vrečko. Ko iz vrečke izvlečete kartonček, ga v čim krajšem času postavite na pravo mesto na velikem kartonu. Pripravite si štoparico in si merite čas. Rezultate zapisujte. Pregledali jih bomo v šoli, ko se srečamo.

Pri SLO berite knjige za bralno značko in bralne iskrice. Prebrano vsebino zapišite v zvezek. Zapišite 5 do 10 povedi. Če ne veste kaj morate še prebrati, mi lahko napišete na moj elektronski naslov in vam bom posredovala podatke. Pripravite in vadite govorni nastop, ki ga boste predstavili, ko se srečamo.

V zvezek za SPO na eno stran z barvnimi svinčniki narišite mesto, na drugo stran v zvezku pa vas. Spodaj napišite, kje bi raje živeli in zakaj. Zapišite prednosti življenja v mestu in prednosti življenja na vasi.

Pri predmetu GUM ponovite, kaj veste o ljudski glasbi. Utrdite petje pesmic Lepa Anka in Prvo leto služim.

Pri predmetu LUM dokončajte trganko – trobentica. Če nimate kolaž papirja uporabite odpadni papir od reklam in star časopisni papir.

Malo naredite po svoje, da bo lepše in zabavno.
Lepo vas pozdravljam in bodite zdravi.
(za tisk)

Za gradivo TJA glejte malo naprej.


3.b
čet, 26.03: MAT, SLJ, SPO, ŠPORT, GUM,
sre, 25.03.: MAT, TJA, LUM (2 uri), SLJ
tor, 24.03.: TJA, GUM, SLJ (2 uri), MAT
pon, 23.03.: MAT, SPO, ŠPO, SLJ (2 uri)
     
PB 5. skupina: klik (23.03.)
PB 4. skupina: klik


---
Program dela po posameznih predmetih v tednu med 16.3. in 20.3.

MATEMATIKA
Učenci utrjujejo poštevanko. V DZ rešijo naloge do str. 82. V celoti dokončajo naloge v matematični vadnici Računam z Lili in Binetom (1. del).

SLOVENŠČINA
Berejo knjige in se naučijo pesmice, ki jih še imajo za Bralno značko, Bralne iskrice in razredno bralno značko Več berem, več vem in znam.
V DZ rešijo učno enoto Žabe pridejo do cilja. Vadijo govorni nastop - Opis stavbe. Prepišejo besedilo (vsaj 10 povedi) iz poljubne knjige - s pisanimi črkami in s tem vadijo pravopis in lepopis.

SPOZNAVANJE OKOLJA
Naš mali projekt (DZ 65) - Časovni trak z dogodki iz svojega kraja.

LIKOVNA UMETNOST
Pripravijo strip na temo ZDRAVJA IN HIGIENE. Zgodba na to temo, naslov določijo sami.

Kdor ima dostop do spletne strani, lahko v teh dneh koristi tudi vsem dostopen portal www.Lilibi.si (1.–3. razred).

Ostanite zdravi.


TJA - angleški jezik (3.a in 3.b)
Gradivo se nahaja na tej spletni strani.


4.a
pon, 23.03.: vsi predmeti, UL_DRU, slika
Računalništvo (NRA4a)

4.b
pon, 23.03.: vsi predmeti, UL_DRU, slika

---
Gradivo in navodila za delo najdete na tej povezavi.

TJA (4.a, 4.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

LUM (4.a, 4.b)
Dragi učenci,
ta teden boste iz najrazličnejših materialov samostojno (in z mičkeno pomoči) izdelali zmaja. Zamisel in postopek izdelave nam je za objavo prijazno dovolila avtorica, ga. Rada Kos (povezava 1, povezava 2).

Pričakujem, da boste uporabili materiale, ki jih imate doma, če ponovno uporabite zadeve, ki bi bile drugače za v smeti, toliko bolje. Uporabite lahko vse, pazite le, da brez pomoči odraslih ne režete plastike, ne lepite z vročim lepilom in kar je še nevarnih stvari. Bodite previdni, a izvirni (noge lahko nadomestite z vrvico, stopala z zamaški, krila z odpadno embalažo...). Tudi barve naj bodo po vašem izboru. Če imate možnost fotografiranja, pošljite sliko izdelka (ravnateljstvo.osljbe@guest.arnes.si) do ponedeljka, 23. 3. 2020, da jih objavimo za vse, ko pa se vrnemo v šolo, bomo šolsko avlo "prekrili" z 52 zmajčki.

Lepo vas pozdravljam.

Za gradiva neobveznih izbirnih predmetov glejte malo naprej.


5.a

Dopolnilni in dodatni pouk glej spodaj.


pon, 23.03.: TJA, DRU, MAT, NIT, ŠPO (Navodila, Igra)

---
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

Glejte tudi spodaj.


5.b
pon: SLJ, MAT, NIT, DRU, TJA

Dopolnilni in dodatni pouk glej spodaj.


---
DRU: V učbeniku preberite vsebine na str. 84-95. Izberite si eno zgodovinsko obdobje in na to temo pripravite Powerpoint predstavitev ali plakat. Govorna predstavitev naj traja 3-4 minute.

LUM: Z barvnimi svinčniki naslikaj en predmet, ki se navezuje na izbrano zgodovinsko obdobje.

SLJ: V delovnem zvezku rešite naloge na str. 10-19. Po navodilih v delovnem zvezku napišite domišljijski spis. Temo lahko določite sami ali pa uporabite predlagane teme na str. 18.

MAT: V delovnem zvezku Računanje je igra rešujte naloge, ki se navezujejo na vsebine, ki smo jih že obravnavali.

NIT: V učbeniku preberite vsebine na str. 66-71. Izvedite poskus, ki se nahaja v učbeniku na str. 70. V zvezek si zapišite potek poskusa in ugotovitve. Pri dejavnosti naj bo prisotna odrasla oseba.
 
Samostojno se pripravljajte za kolesarski izpit preko spletne učilnice ali s pomočjo pisnega gradiva, ki ste ga prejeli v šoli.

Želim vam veliko uspeha pri delu!


5.a in 5.b - skupno

DOPOLNILNI POUK
(23.03.)
DODATNI POUK SLJ
(23.03.)

---
TJA (5.a in 5.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ŠPORT (ŠPO) - 5. razred
Glejte spodaj pri predmetni stopnji.

Kolesarski izpit - teoretični del
Priporočamo tudi samostojne vaje v spletni učilnici Kolesar --> Simulacija izpita --> Testiranje kolesarjev --> Poskusi kviz zdaj / Nadaljuj zadnji poskus.
Če kdo izgubi geslo, naj kontaktira šolskega računalničarja.

Neobvezni izbirni predmeti

NIP FRANCOŠČINA
gradivo 23.3. (NRA45, vsi oddelki)
---
Gradivo je na voljo na tej povezavi.

NIP RAČUNALNIŠTVA (NRA 4a, 4b, 5a, 5b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


DSP, IUP, ...
JAZ VIDIM - vaje za krepitev vidnega razločevanja in pozornosti.
Gradivo je na voljo na tej povezavi.

Kako se učiti.
Igra: Presojanje situacij.
Igrice.
Stotiček - utrjevanje števil do 100.
Vaje za pozornost.
Vaje za utrjevanje branja.
Labirinti - vaje za krepitev pozornosti in sledenja oči.

Igrica: Angleški nepravilni glagoli.
Kompleksne bralne učne strategije.
Paukova metoda učenja.

Za starše otrok 1. - 3. razreda: Kako doma z otrokom razvijati slušno pozornost?

Od 1. do 5. razreda priporočam vsem interaktivne vaje iz slovenskega jezika: https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r_zacetnica.html

2. razred:

Za "ogrevanje" ponovimo ABECEDO in abecedo:

http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/ABECEDA.pdf

http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/abeceda%20mt.pdf


Otrok prebere besedo, sledi s prstom ali pa samo z očmi puščici, prebere naslednjo besedo itn.

Povedi naj prepiše z malimi tiskanimi črkami:

Vaja 1. Branje povedi AIMNTJ   http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/BRANJE%20%20AIMNTJ%20%C4%8CB.pdf

Vaja 2. Branje povedi AIMNTJLVE  http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/BRANJE%20%20AIMNTJLVE%20barvno.pdf

Vaja 3. Branje povedi OUKPRCČ  http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/BRANJE%20OUKPRC%C4%8C%20barvno.pdf

Vaja 4. Branje povedi SŠDBH  http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/BRANJE%20S%C5%A0DBH%20barvno.pdf

Vaja 5. Branje povedi FGZŽ  http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/BRANJE%20FGZ%C5%BD%20barvno.pdf


Otrok prebere navodilo, nato pa izreže in nalepi, pobarva ali nariše, dopolni kot navodilo od njega zahteva.

Vaje so dobre ne-le za branje, temveč tudi za urjenje pozornosti in finomotoričnih spretnosti.

http://voranc.si/userfiles/osvoranc/file/helena%20kb/Sledi%20navodilom%20mt.pdf

http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/Pomlad%20-%20izre%C5%BEi%20po%20navodilih%20(mt).pdf


3. razred:

Branje z razumevanjem
Otrok prebere navodilo, nato pa izreže in nalepi, pobarva ali nariše, dopolni kot navodilo od njega zahteva.

Vaje so dobre ne-le za branje, temveč tudi za urjenje pozornosti in finomotoričnih spretnosti.

http://voranc.si/userfiles/osvoranc/file/helena%20kb/risanje%20po%20navodilih%20-%20%C5%A1ola.pdf

http://voranc.si/userfiles/osvoranc/file/helena%20kb/zaporedja%20z%20besedilom%20ali%20brez.pdf

Razlikovanje črk bdp: http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/%C4%8Crke%20b-d-p.pdf

Razlikovanje črk a o: http://voranc.si/userfiles/helenakb-a664aa60-4887-441d-b0ff-be43b197de6e/file/%C4%8Crki%20a-o.pdf

Preberi opis osebe ali prostora v domu in odgovori na vprašanja. Piši s pisanimi črkami. https://www.otroci.org/3r9/OpisOsebe_1.1.pdf, https://www.otroci.org/3r9/OpisProstora_1.1.pdf

Moji sosedje in velika začetnica: https://www.otroci.org/3r9/VelikaZacetnica_1.3.pdf

Prepis: https://www.otroci.org/3r9/Prepis_1.1.pdf


4. razred:

SLJ: z ali s? https://www.otroci.org/4r9/sz_1.2.pdf

       lj ali nj? https://www.otroci.org/4r9/LjNj_1.2.pdf

       k ali g? https://www.otroci.org/4r9/kh_1.3.pdf

       pika, vejica, vprašaj, klicaj: https://www.otroci.org/4r9/PikaVprasajKlicajVejica_1.2.pdf

       Velika začetnica: https://www.otroci.org/4r9/VelikaZacetnica_1.1.pdf, https://www.otroci.org/4r9/VelikaZacetnica_1.2.pdf


MAT:

Enačbe/dopolni manjkajoča števila: https://www.otroci.org/4r9/Enacbe_03.pdf

Pretvarjanje merskih enot za dolžino (interaktivne vaje na speltu): https://kveez.com/si/matematika/4-razred/pretvarjanje-merskih-enot-dolzina/

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/pretvarjanje-merskih-enot-uc48dni-list.pdf

https://www.otroci.org/5r9/Merjenje_Kilometer_meter_decimeter_01.pdf


5. razred:

SLJ: velika začetnica:

Interaktivne vaje:  https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/V_gozdu/V_gozdu.

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/pravopisne_vaje_2_5r_zacetnica.html

Črke nagajivke l, lj, nj: https://www.otroci.org/5r9/NagajiveCrke_l_lj_nj_1.2.pdf

https://www.otroci.org/5r9/NagajiveCrkeNaKoncuBesede_1.3.pdf

Opiši svojo sobo in kaj največkrat počneš v njej.


socialni pedagog
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


Predmetna stopnja

6.a, 6.b
SLJ (6.a, 6.b)
Gradivo se nahaja na tej strani.

MAT (6.a, 6.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

TJA (6.a, 6.b)
PROJECT
AN E-MAIL TO MY FRIEND
Učenci, napišite elektronsko sporočilo prijatelju/prijateljici, v katerem opišete svoj vsakdan. Uporabite navadni sedanjik s prislovi pogostosti. Ne smete pozabiti na omembo dnevov in mesecev ter raznovrstnih aktivnosti (lahko omenite praznovanje svojega rojstnega dne). Opišite svoj šolski urnik in omenite najljubši predmet.

GEO (6.a, 6.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ZGO (6.a, 6.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

NAR (6.a, 6.b)
Gradivo za delo se nahaja na tej povezavi.
Delovni list 1 se nahaja na tej povezavi.
Delovni list 2 se nahaja na tej povezavi.

TIT 6.a, 6.b (obakrat 1. skupina)
Kot smo se že pogovarjali pri rednih urah, lahko v teh dneh, torej od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 tudi doma iz odpadnih materialov ( plastične vrečke, embalaže, plastenke, papirnate vrečke, ostanki blaga…) izdelajte oblačilo, modni dodatek, bižuterijo ( zapestnica, uhani, broška…), torbico ali denarnico…Izdelek je lahko šivan ali lepljen. Ko se bomo zopet srečali za šolskimi klopmi, se bomo dogovorili, da bi iz teh izdelkov lahko skupaj oblikovali razstavo, modno revijo ali karkoli drugega.
Uporabite svojo domišljijo, ki je ni malo, predvsem pa se v teh aktivnostih sprostite in uživajte.

LUM (6.a, 6.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.
Za odpiranje povezav v dokumentu, posamezno povezavo skopirajte in prilepite (ali prepišite) v naslovno vrstico Internetnega brskalnika.

ŠPO (6.a, 6.b)
Glejte spodaj (pod 9. razredom).


Neobvezni izbirni predmeti

NIP FRANCOŠČINA
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

NIP RAČUNALNIŠTVO (NRA 6)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


7.a
SLJ (7.a)
Gradivo se nahaja na tej strani.

MAT
V 5. delu samostojnega delovnega zvezka predelaj v 12. poglavju OBDELAVA PODATKOV naslednje vsebine:
1. Koordinatna mreža,
2. Prikaz podatkov s preglednico,
3. Pregled podatkov s stolpčnim in bločnim diagramom,
4. Pregled podatkov s krožnim diagramom,
5. Prikaz medsebojno odvisnih količin,
6. Drevesni prikaz.
Pri vsakem poglavju preberi najprej razlago nato reši naloge. Če imaš s katero od nalog težave jo preskoči. Verjamem, da večjih težav ne bo.
Predlagam, da si delo razporedite po dnevih, da se ne nabere preveč snovi.

7.b
SLJ
Gradivo se nahaja na tej strani.

MAT
V teh dneh si pomagajte s SDZ 2.del, kjer imate poglavje Vzorci in zaporedja (Zaporedje oblik in zaporedje števil). Naredite si povzetke s slikami v zvezek, najosnovnejše naloge pa rešujte v SDZ.
V naslednjem tednu, torej v času od 23. 3. do 27. 3. 2020 v SDZ 3. del Trikotniki 1.del (Vrste trikotnikov in Koti trikotnika). Enako kot za prejšnje poglavje si naredite povzetke s slikami v zvezek in v SDZ rešujete najosnovnejše naloge.
Ko se spet srečamo za šolskimi klopmi, bomo skupaj pregledali in preverili. Lahko si pomagate tudi z e gradivi na iRokus plus, ki te dni ponuja njihovo brezplačno uporabo za vse učence. Če se ne motim, ste ob nakupi SDZ dobili kodo za dostop do teh gradiv? Uporaba e gradiv ni nujna.
Dosledno se držite vseh navodil pristojnih institucij, da se bodo izredne razmere čimprej končale.
Vse dobro vsem vam in vsem vašim! Ostanite mirni in zdravi!

Oba 7. razreda (7.a, 7.b)
TJA
1. Učenci, preberite besedilo The United States of America (učbenik, stran 105).
V zvezek izpišite neznane besede in jih prevedite. Pomagajte si s slovarčkom. Nato Ameriko primerjajte s Slovenijo/Kanado/Veliko Britanijo. Uporabite stopnjevanje pridevnika. Primer:
Slovenia is much smaller than America. Rivers are longer in the USA than in Slovenia.
Napišite najmanj 10 povedi.

2. Rešite naslednje naloge v učbeniku: naloga 5 na strani 102, naloga 9 na strani 103, ter naloga 7 na strani 109. Rešitve zapišite v zvezek.

3. Rešite naloge v DZ na straneh 106, 108, 109 in 110.

4. Primerjajte dve osebi/predmeta/živali itd. po lastni izbiri. Predmeta/osebi/živali/sadje (ali karkoli po lastni izbiri) narišite in primerjajte. Zapišite najmanj 8 povedi. Uporabite stopnjevanje pridevnika.
Npr.:
Tina has lighter hair than Jane.  Jane has darker hair than Jane.

Good luck. :)

GEO
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ZGO
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

NAR (7.a, 7.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

TIT
Kot smo se že pogovarjali pri rednih urah, lahko v teh dneh, torej od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 tudi doma iz odpadnih materialov ( plastične vrečke, embalaže, plastenke, papirnate vrečke, ostanki blaga…) izdelajte oblačilo, modni dodatek, bižuterijo ( zapestnica, uhani, broška…), torbico ali denarnico…Izdelek je lahko šivan ali lepljen. Ko se bomo zopet srečali za šolskimi klopmi, se bomo dogovorili, da bi iz teh izdelkov lahko skupaj oblikovali razstavo, modno revijo ali karkoli drugega.
Uporabite svojo domišljijo, ki je ni malo, predvsem pa se v teh aktivnostih sprostite in uživajte.

LUM
Gradivo se nahaja na tej povezavi.
Za odpiranje povezav v dokumentu, posamezno povezavo skopirajte in prilepite (ali prepišite) v naslovno vrstico Internetnega brskalnika.

DKE
Gradivo je na voljo na tej povezavi.

ŠPO (7.a, 7.b)
Glejte spodaj (pod 9. razredom).8.a
MAT
V 3. delu samostojnega delovnega zvezka predelaj v 7. poglavju ODVISNOSTI IN SORAZMERJA naslednje vsebine:
2. Graf premega sorazmerja,
3. Odstotki,
4. Odstotni račun kot premo sorazmerje,
5. Obratno sorazmerni količini.
Pri vsakem poglavju preberi najprej razlago, zapiši povzetek v zvezek, nato reši naloge. Pri poglavju Graf premega sorazmerja si lahko pomagaš z grafi gibanja pri fiziki. Poglavji Odstotki in Odstotni račun sta nadgradnja odstotkov iz 6. in 7. razreda in ne bo večjih težav. Za poglavje Obratno sorazmerni količini pa boš verjetno potreboval malo več koncentracije, je pa ravno obratno kot pri premem sorazmerju.
Če imaš s katero od nalog težave jo preskoči. Verjamem, da večjih težav ne bo.
Predlagam, da si delo razporedite po dnevih, da se ne nabere preveč snovi.

Glejte tudi spodaj - za oba 8. razreda.

8.b
MAT
Pozdravljeni !
V teh dneh, torej od 16. 3. do 27. 3. 2020,  si pomagajte s SDZ 4.del, kjer imate poglavje Večkotniki ( Večkotnik, Diagonale večkotnika, Koti večkotnika, Pravilni večkotnik in Obseg in diagonale večkotnika). Naredite si povzetke s slikami v zvezek, najosnovnejše naloge pa rešujte v SDZ.
Ko se spet srečamo za šolskimi klopmi, bomo skupaj pregledali in preverili. Lahko si pomagate tudi z e gradivi na iRokus plus, ki te dni ponuja njihovo brezplačno uporabo za vse učence. Če se ne motim, ste ob nakupi SDZ dobili kodo za dostop do teh gradiv? Uporaba e gradiv ni nujna.
Dosledno se držite navodil pristojnih institucij, da se bodo izredne razmere čim prej končale.
Vse dobro vam in vsem vašim! Ostanite mirni in zdravi!


Oba 8. razreda (8.a in 8.b)
SLJ
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

TJA
1. Učenci, preberite besedilo Have you done the hoovering yet? (učbenik, stran 108). Rešite nalogi 3 in 3a na strani 109. Rešitve zapišite v zvezek.

Rešite nalogo 6a na strani 110. Rešitve zapišite v zvezek. Uporabiti je treba vse glagole, ki so zapisani ob sliki.
Primer: Felix! You still haven’t raked the leaves! Mr Handyman has already raked them.

Rešite tudi nalogo 7a na strani 111. Opišite sličice, povejte, kaj se je zgodilo. Glagoli, ki jih je treba uporabiti, so v okvirčku pod sličicami.
Primer:
1. She has lost weight.

2. Rešite naloge v DZ na straneh 110, 111 in 112.

3. Rešite naloge bralnega razumevanja, ki so v DZ na straneh 133 in 134.
Napišite zgodbo in si pri tem pomagajte s slikovnim gradivom, ki je v DZ na strani 142. Opišite vseh 8 sličic. Sami dodajte deveto sličico in napišite, kako se zgodba konča.

Good luck. :)

GEO
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ZGO
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

FIZ (8.a in 8.b)
V  samostojnem delovnem zvezku reši:
 • naloge pri poglavju Sestavljanje nevzporednih sil na strani 100, 101, 105,
 • nalogi za utrjevanje znanja na strani 106 (24, 25),
 • naloge pri poglavju Merjenje ploščine na  strani 114 in 115,
 • naloge pri poglavju merjenje prostornine na strani 117 in 118.    
Če imaš s katero od nalog težave jo preskoči. Verjamem, da večjih težav ne bo, ker smo vse te vsebine že obravnavali.
Predlagam, da si delo razporedite po dnevih, da se ne nabere preveč snovi.

BIO
Navodila za delo se nahajajo na tej povezavi, gradivo se nahaja na tej povezavi.

KEM
Navodila za delo se nahajajo na tej povezavi.

TIT
V teh dneh, torej od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 izdelajte skico in načrt izdelka iz žice. To je lahko modni dodatek, bižuterija ( zapestnica, uhani, broška, prstan), dekorativni izdelek (roža, metulj), kar boste lahko, se bomo zopet srečali za šolskimi klopmi, izdelali in morda komu podarili.
Uporabite svojo domišljijo, ki je ni malo, predvsem pa se v teh aktivnostih sprostite in uživajte.

LUM
Gradivo se nahaja na tej povezavi.
Za odpiranje povezav v dokumentu, posamezno povezavo skopirajte in prilepite (ali prepišite) v naslovno vrstico Internetnega brskalnika.

DKE
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ŠPO (8.a, 8.b)
Glejte spodaj (pod 9. razredom).9.a
MAT
V 5. delu samostojnega delovnega zvezka predelaj v 13. poglavju OBDELAVA PODATKOV naslednje vsebine:
1. Aritmetična sredina in povprečje,
2. Modus ali gostiščnica,
3. Mediana ali središčnica,
4. Škatla z brki.

Pri vsakem poglavju najprej pozorno preberi razlago, zapiši povzetek v zvezek, nato reši naloge. Pri poglavju Aritmetična sredina in povprečje lahko računaš tudi s kalkulatorjem. Če imaš s katero od nalog težave jo preskoči. Verjamem, da večjih težav ne bo. Ob vrnitvi v šolo bomo pregledali delovne zvezke in jih po potrebi dopolnili, ker je to snov, ki bo pri NPZ.
Predlagam, da si delo razporedite po dnevih, da se ne nabere preveč snovi.

Glejte tudi spodaj - za oba 9. razreda.


9.b
MAT
V teh dneh, torej od 16. 3. do 27. 3. 2020, si pomagajte s SDZ 5.del, kjer imate poglavje Obdelava podatkov ( Aritmetična sredina ali povprečje, Modus ali gostiščnica, Mediana ali središčnica, Škatla z brki, Povezave aritmetične sredine, modusa, mediane in škatle z brki, Kombinatorično drevo, Poskus, dogodek, vrste dogodkov, verjetnost dogodka, Verjetnost izražena s števili). Naredite si povzetke s slikami v zvezek, najosnovnejše naloge pa rešujte v SDZ.
Ko se spet srečamo za šolskimi klopmi, bomo skupaj pregledali in preverili. Lahko si pomagate tudi z e gradivi na iRokus plus, ki te dni ponuja njihovo brezplačno uporabo za vse učence. Če se ne motim, ste ob nakupi SDZ dobili kodo za dostop do teh gradiv? Uporaba e gradiv ni nujna.
Dosledno se držite navodil pristojnih institucij, da se bodo izredne razmere čim prej končale.
Vse dobro vam in vsem vašim! Ostanite mirni in zdravi!


Oba 9. razreda (9.a, 9.b)
SLJ
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

TJA
1. Učenci, prepišite Types of TV programmes (učbenik, stran 97) v zvezek. Besede prevedite v slovenščino in jih razložite v angleščini. Pomagajte si s slovarčkom.
V zvezek prepišite nalogo 9 (učbenik, stran 102) in jo rešite.

2. Napišite sestavka z naslovom My TV-watching habits. Sestavek naj bo dolg 120–150 besed. Pomagajte si z vprašanji v učbeniku (stran 98, naloga 5).

3. Rešite naloge v DZ na straneh 92, 93, 94, 110 in 111.

Good luck. :)

GEO (9.a, 9.b)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

ZGO
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

FIZ 9.a, 9.b
V samostojnem delovnem zvezku preberi poglavje O magnetni sili na strani 130, 131 in 132. V zvezek zapiši razlage pojmov .

 • magnetna sila,
 • magnetno polje,
 • magnet,
 • feromagnetne snovi,
 • nariši in opiši magnetno polje Zemlje,
 • na spletu poišči informacijo zakaj je za nas pomembno magnetno polje Zemlje,
 • reši naloge Uporabim svoje znanje na strani 137, 138 in 139
 • reši nalogi Kaj sem se naučil o magnetni sili na strani 143 in 144.

 

Če imaš s katero od nalog težave jo preskoči. Verjamem, da večjih težav ne bo, sploh ker smo se o magnetni sili učili že v 8. razredu, marsikaj pa veste že iz vsakdanjega življenja.
Predlagam, da si delo razporedite po dnevih, da se ne nabere preveč snovi.

BIO
Navodila za delo se nahajajo na tej povezavi.
Dodatna zunanja povezava.

KEM
Navodila za delo se nahajajo na tej povezavi.
Gradivo se nahaja na tej povezavi.

LUM
Gradivo se nahaja na tej povezavi.
Za odpiranje povezav v dokumentu, posamezno povezavo skopirajte in prilepite (ali prepišite) v naslovno vrstico Internetnega brskalnika.


ŠPORT (ŠPO) za 5. - 9. razred
Navodila za delo se nahajajo na tej povezavi.
Povezava do zunanjega gradiva.
Posamezne datoteke se nahajajo na naslednjih povezavah:
datoteka 1, datoteka 2, datoteka 3, datoteka 4, datoteka 5, datoteka 6, datoteka 7, datoteka 8


Dodatni in dopolnilni pouk

DODATNI POUK IZ ANGLEŠČINE, 6.–9. RAZRED

Zjutraj ste se zbudili v koži svojega najljubšega knjižnega lika ali lika iz filma/risanke. Za angleški šolski časopis opišite, kako je potekal vaš dan. Opišite kak zanimiv ali presenetljiv dogodek. Napišite tudi, kako ste se počutili, ko ste se spet znašli v svoji koži. Sestavek naj bo dolg 150–200 besed.


DOPOLNILNI POUK IZ MATEMATIKE (MAT-DOP), 6.-9. razred
Reši kakšno nalogo iz S.DZ za nazaj in pripravi seznam nalog, ki jih nisi znal rešiti, da jih bomo pogledali na dopolnilnem pouku.


Obvezni izbirni predmeti

ŠAO
(šahovske
osnove)
V naslednjih dneh ne pozabite odigrati vsaj kakšno igro šaha.
Dosledno upoštevajte navodila pristojnih institucij, da se bodo izredne razmere čim prej končale.
Vse dobro vsem vam in vsem vašim!
Ostanite mirni in zdravi!

FI1, FI2, FI2
(izbirni predmet FRANCOŠČINA)
Gradivo je na voljo na tej povezavi.

NI1, NI2, NI3
(izbirni predmet NEMŠČINA)

NI1
1. Dragi učenci, na novi list v zvezku napisite v sredino, kot miselni vzorec, glagol ... haben... Potem v zvezku ter del. zvezku poiščite 6 samostalnikov (trenutna lekcija "živali/Tiere"). Za vsak samostalnik vzemite drugo osebo, napisete glagol ter ... kaj imate ...
Npr. Haben/imeti
... Ich habe einen Hund.
... Du hast einen Hund.
In tako naprej za 6 samostalnikov ( ter spreganje glagola imeti/haben - za vse osebe: ich/du/er, sie, es/wir/ ihr/sie, Sie).

2. Dragi učenci. Napišite vašo križanko na temo "Živali". Lahko se besede križajo le 1x.
Veliko uspeha, ostanite zdravi. (Viel Erfolg und bleibt gesund.)

NI2
1. Dragi učenci, trenutna tema je "Was kostet das?" (Koliko to stane?).
Izberite si 5 predmetov ter jih napišite v zvezek.
Nato si za vsakega postavite vprašanje ter odgovor: npr.
Wie viel kostet der Kuli?
Er kostet 2€. Den nehme ich. (Koliko stane kuli? E€. Vzamem ga.) Pozor 4. sklon.
... der Kuli ... er ... den
... die Vase ... sie ... die
... das Buch ... es ... das
... die Bücher ... sie ... die.
 
2. Dragi učenci, sestavite križanko na trenutno temo. Vzemite samostalnike, glagole ali druge besede. Besede se lahko križajo tudi le 1x.
Veliko uspeha ter ostanite zdravi. (Viel Erfolg und bleibt gesund.)


NI3
1. Dragi učenci, trenutna tema je "Die Ferien" (počitnice). Napišite razglednico. "Von Balkonien". (Od doma - to rečemo, kadar počitnice preživimo doma.)
 
2. Napišite križanko na trenutno temo. Besede se lahko križajo tudi le 1x.
Ali ...
Poslušajte napoved vremena v nemščini.
Ali ...
Oglejte si kakšno nemško oddajo/izsek filma/posnetek ... o tem napišite 5 stavkov.
 
Veliko uspeha ter ostanite zdravi. ( Viel Erfolg und bleibt gesund.)


FIE (filozofija) - 7., 8. razred
Gradivo je dostopno na tej povezavi.


ROM (računalniška omrežja)
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


DSP, IUP, ...
JAZ VIDIM - vaje za krepitev vidnega razločevanja in pozornosti.
Gradivo je na voljo na tej povezavi.

Kako se učiti.
Igra: Presojanje situacij.
Igrice.
Stotiček - utrjevanje števil do 100.
Vaje za pozornost.
Vaje za utrjevanje branja.
Labirinti - vaje za krepitev pozornosti in sledenja oči.

Igrica: Angleški nepravilni glagoli.
Kompleksne bralne učne strategije.
Paukova metoda učenja.


socialni pedagog
Gradivo se nahaja na tej povezavi.


spacer
spacer
spacer
Uredi nogo